Algemene voorwaarden
Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

   
         
  Notaris   Wij verzoeken u goede nota nemen van  
  Mr R.E.Gh. Swane   de volgende documenten:  
         
  Kantoorgenoten   Algemene voorwaarden (pdf)  
  N. van Wijk notarisklerk   Algemene voorwaarden (xps)  
  mw C. Lenselink notarisklerk      
  mw Y.H.M. Lobik - Ammerlaan   Cliëntenonderzoek, meldingsplicht (pdf)  
  mw J.R. Verhoeks - Sniekers   Cliëntenonderzoek, meldingsplicht (xps)  
         
         
  Offerte      
  Vragen      
  Contact      
         
         
  algemene voorwaarden      
  clientenonderzoek, meldingsplicht      
  route      
         
         
  omschrijving kantoor