Mr R.E.Gh. Swane
telefoon 0345-588688
fax 0345-576188

bezoek
Kerkstraat 36 - 4191 AB Geldermalsen
post
Postbus 50 - 4190 CB Geldermalsen

   
         
  Notaris   Mr R.E.Gh. Swane is afgestudeerd in het  
  Mr R.E.Gh. Swane   Nederlands recht aan de Universiteit van  
     

Amsterdam. Later studeerde hij notarieel

 
  Kantoorgenoten   recht aan de Universiteit Utrecht.  
  N. van Wijk notarisklerk   Na zijn studie is mr Swane geruime tijd als  
  mw C. Lenselink notarisklerk   advocaat werkzaam geweest.  
  mw Y.H.M. Lobik - Ammerlaan   Sedert 1996 is mr Swane notaris te  
  mw J.R. Verhoeks - Sniekers   Geldermalsen. Daarnaast is hij nog  
      werkzaam als advocaat.  
         
  Offerte      
  Vragen      
  Contact      
         
         
  algemene voorwaarden      
  clientenonderzoek, meldingsplicht      
  route      
         
         
  omschrijving kantoor